Syd-Österbotten

Föreningsspalten

Förening
*
Rubrik
*
Text
*
Namn
*
E-post
Telefon
*

Publiceringsregler

Föreningsspalten ger föreningar möjligheten att med korta meddelanden gratis informera sina medlemmar. Föreningen ska vara verksam i trakten.

Materialet ska ha inlämnats skriftligt senast klockan 11 dagen före publiceringsdag. Bifoga alltid ditt namn och telefonnummer för redaktionens kännedom.

I föreningsspalten publiceras inte årsmöten eller händelser som riktar sig till allmänheten, inte heller får kommersiella evenemang marknadsföras, utan i sådana fall hänvisar vi till vår annonsavdelning.